Superwizja psychoterapii

W naszym gabinecie istnieje również możliwość współpracy z psychoterapeutami w ramach superwizji. W tej sprawie proszę bezpośrednio zwracać się do poniżej wymienionych osób:

Dominik Gawęda - certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Specjalizacja: psychoterapia indywidualna, grupowa i par osób dorosłych.
Zgłoszenia
Przed kontaktem telefonicznym (pod numerem 504591063) proszę przesłać mailowo (na adres: dominikgaweda@op.pl) informacje o Państwa dotychczasowym szkoleniu i superwizjach, odbytej terapii własnej, miejscu pracy, docelowej grupie pacjentów i stosowanej modalności terapeutycznej. Informacje te ułatwią odpowiedź Państwu na pytanie czy będzie możliwe konstruktywne podjęcie współpracy w ramach superwizji. Jeśli odpowiedź nie nadejdzie w terminie do dwóch dni, najpewniej mail przepadł w spamie, proszę wówczas o kontakt telefoniczny. Pierwsze spotkanie jest spotkaniem konsultacyjnym i nie jest podczas niego prowadzona superwizja.
Koszty:
- 50 minut superwizji 150 złotych,
- odwołanie superwizji minimum 7 dni przed spotkaniem - bez opłat,
- odwołanie superwizji minimum 24 godzin przed spotkaniem - połowa opłaty za superwizję,
- odwołanie superwizji, gdy do spotkania pozostało mniej niż 24 godziny - pełna opłata za superwizję.
Terminy:
- każdy piątek między 9:00 a 16:00,
- o pozostałe dni i godziny można próbować pytać mailowo.
Miejsce:
- gabinet w Katowicach, ul. PCK 6/1,
- online (poprzez Skype).
Modalność terapeutyczna
Lektura poniższych artykułów częściowo ilustruje mój sposób pracy i myślenia o relacji terapeutycznej i superwizyjnej:
Rekomendacje superwizora
Posiadam uprawnienia do rekomendowania kandydatów do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwie Psychologicznym. W razie podjęcia superwizji w ramach starań o powyższe rekomendacje, proszę o informacje o tym, na konsultacji wstępnej, w celu określenia zasad takiej współpracy.

Agnieszka Gawęda - certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Specjalizacja: psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych.
Koszty:
- 50 minut superwizji 120 złotych,
- odwołanie superwizji minimum 7 dni przed spotkaniem - bez opłat,
- odwołanie superwizji minimum 24 godzin przed spotkaniem - połowa opłaty za superwizję,
- odwołanie superwizji, gdy do spotkania pozostało mniej niż 24 godziny - pełna opłata za superwizję.
Terminy i zgłoszenia:
- ustalane telefonicznie pod numerem telefonu 504762772.
Miejsce:
- gabinet w Katowicach, ul. PCK 6/1,
- online (poprzez Skype).
Modalność terapeutyczna: psychodynamiczna.